Poskytujeme kvalitní zdravotní péči v domácím prostředí

 Odborná zdravotní péče

(nehradí klient):

  • Péče o nemocné a propuštěné z nemocnice
  • Rehabilitace po mozkové příhodě, operaci, úrazu
  • Péče o diabetiky
  • Nácvik aplikace inzulínu
  • Aplikace léků a injekcí
  • Odběry krve a ostatního zdravotnického materiálu
  • Převazy ran, bércových vředů a proleženin
  • Péče o katetry, stomie
  • péče o umírajícího - paliativní péče