Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami pacientů. Naše agentura má smluvní vztahy s těmito zdravotními pojišťovnami:

  1. 111    Všeobecná zdravotní pojišťovna
  2. 201  Vojenská zdravotní pojišťovna
  3. 205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  4. 207  Oborová zdravotní pojišťona
  5. 209  Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
  6. 213   Revírní zdravotni pojištovna
  7. Agel

Agentura domácí zdravotní péče Senior je zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní a ošetřovatelské služby. Dále zajišťuje pomoc v domácnostech klientů. Služby poskytujeme na celém území okresu Přerov

Zdravotní služby poskytují zdravotní sestry s potřebnou praxí a registrací samostatného zdravotnického pracovníka.

Při výběru zaměstnanců klademe velký důraz na vzdělání, praxi v oboru, naprostou bezúhonnost, samostatnost, pracovitost, flexibilitu, zodpovědnost, pečlivost a trpělivost. Protože všechny tyto vlastnosti naši pracovníci k výkonu své práce nezbytně potřebují.

Rovněž dbáme na průběžné vzdělávání zaměstnanců agentury, které probíhá formou odborných školení, návštěvou seminářů, studiem odborné literatury, ale i vzájemným předáváním cenných osobních zkušeností novým zaměstnancům.